مهدی رسولی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
همراه اول
تبلیغات فست کلیک
جا اینجاس

جدیدترین ها

تو فقط باش
5 03':02'' 0
مهدی رسولی
مهدی رسولی

بیوگرافی

تاریخ تولد: 1370 نوکرى به اهل بیت (ع) براى هر بچه شیعه باعث افتخار است و من هم دوست داشتم از این افتخار بى نصیب نباشم. تقریبا از ۱۰ سالگى در هیاتى به طور ثابت مداحى مى کردم و اولین مداحى رسمى من شعرى در مورد دفاع مقدس در مسجد جامع بود که این موضوع متقارن با شب عاشورا شد.این را هم بگویم که همراهى بزرگانى چون حاج سیدیوسف شبیرى زمینه را براى من بیشتر مهیا کرد
آلبــــوم
تک فایــــل
مجمــــوعه ها
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 237
مولودی خوانی «مهدی رسولی» به مناسبت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و امام‌ صادق (علیه السلام) / هیئت ثارالله زنجان [سرود] سال 97
07':08''
27
0
مولودی خوانی «مهدی رسولی» به مناسبت میلاد حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و امام‌ صادق (علیه السلام) / هیئت ثارالله زنجان [مدح] سال 97
13':03''
32
0
مولودی خوانی «مهدی رسولی» به مناسبت میلاد حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و امام‌ صادق (علیه السلام) / هیئت ثارالله زنجان [سرود ترکی] سال 97
05':31''
20
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [روضه]
22':02''
119
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [زمینه]
04':37''
76
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»به زبان ترکی ؛ هیات ثارالله زنجان [واحد]
10':58''
0
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [پیش زمینه]
30':30''
309
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [واحد]
03':51''
0
0
مداحی شام غریبان محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [پیش زمینه]
02':52''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [روضه]
50':44''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [زمینه]
09':49''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [تک]
06':18''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
07':02''
31
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
01':42''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [سنگین]
04':01''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [روضه]
07':02''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [پیش زمینه]
01':38''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [زمینه]
02':29''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [دودمه]
08':13''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [واحد]
04':40''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
02':45''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [پیش زمینه]
05':32''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [رجز]
05':26''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
02':45''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [روضه]
09':20''
0
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [روضه]
38':33''
21
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [زمینه]
07':14''
0
0
مداحی ترکی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
05':29''
0
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [پیش زمینه]
03':31''
0
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [دودمه]
05':47''
0
0
مداحی عربی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [سه ضرب]
04':50''
0
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی»؛ هیات ثارالله زنجان [شور]
02':27''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [زمینه]
05':30''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [واحد]
07':10''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [واحد]
05':13''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [روضه]
20':29''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [شور]
04':18''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [دودمه]
05':35''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [پیش زمینه]
04':59''
0
0
مداحی شب هفتم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [نجوا]
03':40''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [روضه]
41':23''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [شور]
06':14''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [واحد]
05':41''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [واحد]
06':23''
0
0
مداحی ترکی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [شور]
07':10''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [زمینه]
04':22''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [شور]
06':09''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [روضه]
05':37''
0
0
مداحی شب ششم محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [روضه]
01':27''
0
0
مداحی محرم 97 با صدای «مهدی رسولی» هیئت ثارالله زنجان [شب پنجم] [روضه]
22':40''
79
0