غلوش, راغب مصطفی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

همراه اول
کلینیک ایران نوین
شهرداری-خودرو

جدیدترین ها

غلوش, راغب مصطفی
غلوش, راغب مصطفی

بیوگرافی

آلبــــوم

تک فایــــل

مجمــــوعه ها

ویدئوهــــا

قرائت مجلسی سوره های طارق آیات 11 الی آخر و طارق و بلد آیات 1 الی 18 توسط غلوش (18:53)

00':00''

11096

15

0

/Play/16295/بروج،-طارق-و-بلد

قرائت مجلسی سوره های قمر آیات 49 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 33 با نوای استاد غلوش (28:22)

00':00''

8485

18

0

/Play/16294/قمر-و-الرحمن

تلاوت مجلسی سوره ق آیات 37 تا آخر و سوره قمر با صدای استاد غلوش (26:01)

00':00''

4786

12

0

/Play/16293/ق-و-فجر

تلاوت مجلسی سوره مباركه حجرات آیات 7 الی 9 توسط استاد غلوش (10:24)

00':00''

4470

4

0

/Play/16292/حجرات

تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات 21 تا 34 با صدای استاد غلوش (31:48)

00':00''

7582

6

0

/Play/16291/احزاب

قرائت مجلسی سوره های «مریم آیات 22 تا 36 و مطففین آیات 18 تا 28 و علق آیات 1 تا 8 » باصدای «استاد راغب مصطفی غلوش»(30:03)

00':00''

7003

17

0

/Play/16290/مریم،-مطففین-و-علق

گلبانگ اذان با صدای استاد غلوش

00':00''

1730

4

0

/Play/15980/گلبانگ-اذان(1)

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" با عنوان تفسیر آیات 67 تا 75 سوره یوسف، قاری: غلوش (24:35)

00':00''

310

-1

0

/Play/14694/آیات-67-تا-75-یوسف

قرائت مجلسی سوره اخلاص با صداي زيباي غلوش (00:34)

00':00''

2799

6

0

/Play/14354/اخلاص

قرائت مجلسی قرآن کریم، آیات 11 تا آخر سوره بروج و آیات ابتدایی سوره علق با صدای «استاد مصفی غلوش»(5:23)

05':23''

4505

20

0

/Play/14353/بروج-و-علق

گلبانگ اذان با صدای استاد غلوش

00':00''

821

0

/Play/8103/گلبانگ-اذان(2)

گلبانگ اذان با صدای استاد راغب مصطفی غلوش

00':00''

788

0

0

/Play/8100/گلبانگ-اذان(2)