ماجراهای شوت زاده

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «میدونین تولد شوت زاده چه سالیه؟!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':29''

12

0

/Play/219778/تولد-شوت-زاده

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «شوت زاده، دنبال در فلش مموری می گردد!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

01':06''

10

0

/Play/219042/درب-فلش-مموری

طنز شوت زاده که پرسید آیا آلمان های نازی هم مرغ داشته اند (0:33)

00':34''

725

3

0

/Play/146624/طنز-آلمان-نازی

کليپ طنز و خنده دار از برنامه طنز جمعه ايراني؛ شوت زاده و موبايل (00:31)

00':31''

1329

2

1

/Play/87482/ويبره

وقتی شوت زاده قفل فرمان می خرد از برنامه طنز جمعه ایرانی (00:31)

00':31''

854

2

0

/Play/84744/قفل-فرمان

شوت زاده و پسرش «جمع 20 +20 می شه چند؟» (00:46)

00':00''

900

0

0

/Play/80930/جمع-20-20

برنامه طنز جمعه ایران " خوستگاری شوت زاده" (0:30)

00':00''

1153

5

0

/Play/75023/شوتی

هنرمندان