الست

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

پاسخ «حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی» به این پرسش که «آیا در عالم ذر از روحی بیعت گرفته شده که هنوز تکامل نیافته است؟ با اینکه می دانیم روح در این جهان تکامل می یابد.»منبع: رادیو سراسری معارف

09':12''

554

0

/Play/190021/عالم-ذر-و-روح-تکامل-نیافته

پاسخ «حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی» به این پرسش که «اگر گروهی در عالم ذر، با پیمان خداوند موافقت نکرده اند و بیعت نبسته اند، خدا چرا آنها را به این دنیا آورده است؟»منبع: رادیو معارف

05':15''

705

1

0

/Play/183177/پیمان-در-عالم-ذر

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:58)

00':00''

5991

6

0

/Play/66405/رقص-کردی

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:33)

00':00''

3295

-3

0

/Play/66404/فرود-و-ضربی-جامه-دران

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:19)

00':00''

2578

2

0

/Play/66402/اوج-و-فرود

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (02:34)

00':00''

2121

3

0

/Play/66401/چهار-مضراب

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (07:10)

00':00''

2056

1

0

/Play/66400/ضربی،-ورود،-اشاره-به-عشاق

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:52)

00':00''

1664

1

0

/Play/66399/درآمد

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:53)

00':00''

1627

1

0

/Play/66398/مقدمه-و-متن-3

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (01:55)

00':00''

1563

0

/Play/66397/مقدمه-و-متن-2

آلبوم: الست ، نوازنده ها : بهرام اسکويي (سنتور)، پژمان حدادي (سازهاي کوبه اي) (03:35)

00':00''

1906

0

/Play/66396/مقدمه-و-متن-1

هنرمندان